top of page
Istäckta Hills

Om företaget

Scientia konsult är ett företag med samhällsvetenskaplig profil som erbjuder tjänster kopplat till utredning och analys. Vår ambition är att genomföra utredningar av hög kvalitet utifrån ledorden effektivt, noggrant och tillgängligt. Genom att avlasta verksamheter och tillföra expertis får kunden utredningen gjord och kunskapen på plats, utan att behöva nyanställa eller omprioritera bland ordinarie anställdas arbetsuppgifter.

 

Vi riktar oss till alla typer av verksamheter inom statlig-, kommunal- och privat sektor som genom utredning och analys söker mer information gällande verksamhetens organisation, specifika samhällsfrågor och regelverk eller omvärldsutvecklingen.

Fjärilar, lavendel, äng

Scientia

Scientia är det latinska ordet för kunskap och lärande. En föränderlig värld kräver kontinuerlig anpassning – lärande – gentemot nya ekonomisk-politiska förutsättningar och värderingar. Av vikt, ur både ett verksamhets- och samhällsperspektiv, är att dessa responderande anpassningar görs långsiktiga och hållbara. Företagets målsättning är att tillhandahålla goda kunskapsunderlag till hjälp för kunden att fatta trygga och välinformerande beslut rörande verksamheten och dess utveckling.

fjällandskap

Om mig

Jag som driver firman heter Sandra Engstrand och är disputerad i Statsvetenskap, inriktning Internationella Relationer. Närmast kommer jag från arbete inom skolförvaltning där jag bland annat var projektledare. Med en mångårig bakgrund inom akademin – forskning och undervisning – har jag god kunskap om metodik och gedigen erfarenhet av att samla in och bearbeta stora mängder material, samt presentera dess resultat.

 

Min bok Role Theory, Environmental Politics, and Learning in International Relations – the Case of the Arctic Region finns utgiven på Routledge bokförlag, och kommer under våren 2023 också ut i paperback. I boken, som är en reviderad version av avhandlingen, diskuteras lärandeprocesser i internationellt miljösamarbete. I en tid där klimatfrågan har blivit en av våra största ödesfrågor diskuterar boken processen där ett etablerat miljöskadligt beteende slutligen uppfattas passera gränsen för det accepterade.

Sandra Engstrand

Publikationer
 

  • State Learning and Role Playing: International environmental cooperation in the Arctic Council. Doktorsavhandling, monografi (2018). 

       Ladda ner:

glaciär

“One of the great strengths of this book is its rigorous and empirically rich account of Arctic cooperation from a role theoretical perspective. Sandra Engstrand’s analysis brings together in-depth knowledge of Arctic state interaction, environmental and resource politics as well as foreign policy learning theory, thereby offering an excellent starting point to explain future cooperation and non-cooperation in this vital region.”

Sebastian Harnisch, Professor of Political Science, Heidelberg University

bottom of page