top of page
grönska, djungel, apor

Scientia konsult

Utredning och analys

För information och kunskapsunderlag -

om din verksamhet och omvärld

VÄLKOMMEN

Vår målsättning är att i en föränderlig och komplex värld kunna tillhandahålla goda kunskapsunderlag, till hjälp för Dig som kund att fatta hållbara beslut rörande verksamheten och dess utveckling. Vi genomför utredningar och därtill relaterade tjänster samt samhälls- och omvärldsanalyser, var för sig eller i kombination. 

VAD VI KAN HJÄLPA TILL MED:

Anteckningsbok

UTREDNING OCH ANALYS

Scientia konsult erbjuder tjänster som handlar om att samla in, bearbeta och analysera information. Vi kan hjälpa till med att skriva rapporter och genomföra utredningar i sin helhet, men också med kunskapshöjande delmoment såsom informations-

insamling, kartläggning och omvärlds-

bevakning.

View of the Earth as seen by the Apollo

SAMHÄLLS- OCH OMVÄRLDSANALYS

Vår målsättning är att tillhandahålla verktyg att använda för välgrundade och hållbara verksamhetsbeslut. Vi utför samhälls- och omvärldsanalyser för ökad kunskap om olika samhälls-

fenomen av betydelse för kundens verksamhet, ur både ett nationellt och internationellt perspektiv. 

bokhylla

KUNSKAPSÖVERSIKT

Vi tar fram information och samman-

fattar det aktuella kunskapsläget inom efterfrågade områden. Översikten tar sin utgångspunkt i vetenskapliga texter och andra rapporter. I rapporten fokuserar vi på vad som är kunskaspmässigt fastställt, vilka skiljelinjerna är, och vad som återstår att finna lösningar till.

OM FÖRETAGET

Scientia konsult är en konsultfirma vars ambition är genomföra utredningar av hög kvalitet, utifrån ledorden effektivt, noggrant och tillgängligt.  Vi riktar oss till alla typer av verksamheter inom offentlig och privat sektor som söker mer information och kunskap gällande till exempel sin verksamhetsorganisering, specifika samhällsfrågor och regelverk, eller omvärldsutvecklingen.  

Firman drivs av mig, Sandra Engstrand, FD i Statsvetenskap. Med en mångårig bakgrund inom akademin har jag god kunskap om metodologi och gedigen erfarenhet av att samla in och bearbeta stora mängder material, samt analaysera och presentera dess resultat. 

KONTAKT

   +46 (0)70-266 44 69

Tack för ditt meddelande!

bottom of page